Musikalsk legestue for børn og forældre (1-2 år)

Sanse – erfare – udtrykke sig. Gennem musikalsk leg, sang, dramatik og spil på instrumenter udvikles børnenes sanser, kropsbevidsthed, motorik, skabende evner og sociale tilpasningsevne. Lysten til og glæden ved musik stimuleres, og de musikalske evner udvikles på børnenes præmisser.

Mus legestue 08
ALDERSKLASSE
1-2 år
UNDERVISNINGSSTED
PRISER

Hold á 12 elever i
50 min. pr. uge
kr. 1.639 pr. sæson
(betales i 3 rater)
1. rate: 1. oktober 2021
2. rate: 1. december 2021
3. rate: 1. marts 2022

Tilbage