Se videoer fra koncerterne i oktober 2018 med klassiske MGK-elever og musikere fra barokorkestret Concerto Copenhagen.

MGK HOVEDSTADEN

MGK er for dig som er mellem 14 og 25 år, som ønsker at udvikle dine musikalske evner.

MGK er et intensivt, musikalsk undervisningsforløb som bl.a. forbereder dig til optagelsesprøven på musikkonservatorierne.

 

MGK HOVEDSTADEN underviser på 
Københavns Musikskole,
Musikhøjskolen på Frederiksberg,
Helsingør Musikskole
.

Musikalsk Grundkursus - forkortet MGK - er et intensivt 3-årigt kursus med et konservatorieforberedende indhold og niveau.
 

MGK har to sideordnede formål:
- at uddanne musikere, som kan stimulere det lokale musikmiljø.
- at forberede til optagelsesprøve på en videregående musikuddannelse.
 

Hvem kan søge?
MGK kan søges af alle mellem 14 og 25 år. For at blive optaget skal ansøgeren bestå en optagelsesprøve.
 

MGK er gratis.
MGK er et statsfinancieret kursus. Dermed er der ikke noget bopælskriterium. MGK er ikke SU-berettiget.
 

Hvilke fag undervises der i?
Undervisningen foregår dels som solotimer i hovedfaget, dels på små hold. En MGK-elevs uge vil bl.a. indeholde undervisning i hovedinstrument, bifagsklaver, SSB, teori, hørelære, musikkundskab og sammenspil.
Se timeplan for MGK
 

Mødepligt, årsprøver og eksamen
Der er mødepligt til al undervisning, og der føres mødelister.

Vi evaluerer løbende, hvilket udbytte du har af undervisningen, og der holdes årsprøver for at sikre, at dit forløb er præget af udvikling og dygtiggørelse.

Efter 3 år afsluttes kurset med en eksamen, der i de enkelte discipliner svarer til kravene ved konservatoriernes optagelsesprøve.

Der samarbejdes i forbindelse med kammermusik, sammenspil, bigband, stævner, koncerter mm. i hele MGK hovedstaden.

Undervisningen vil blive koncentreret på 3-4 dage om ugen. Der vil i formiddags- og aftentimerne være øvemuligheder på skolen.
 

Tilbud til skolesøgende klassiske ansøgere
Går du enten i skole eller på gymnasium, har du som klassisk ansøger mulighed for at kombinere det 3-årige MGK med din skolegang, idet der er oprettet hold med bifagsundervisning om lørdagen. Du vil bl.a. blive undervist i hørelære, teori, musikkundskab, SSB (sang, spil og bevægelse) og evt. bifagsklaver. Kor og kammermusik laves i projektform, og hovedfag aftaler du selv med din hovedfagslærer.
 

Ansøgningsfrist
Senest 1. feb.
(Tilmeldingen er åben mellem 1. dec. 2021 og 1. feb. 2022)
Klik her

Optagelsesprøve
Klik her

Læs mere på Statens Kunstfond's hjemmeside:
www.musikalskgrundkursus.dk

Læs Koordinationsudvalgets Årsrapport:
Klik her